Phòng thí nghiệm Tối ưu hóa các hệ thống lớn - ORLab

9/5/2020 335 lượt xem
Với đội ngũ nghiên cứu gồm các giảng viên tốt nghiệp Tiến sĩ tại các nước phát triển như: Canada, Pháp, Đức, Mỹ, … cùng gần 40 nghiên cứu viên, thực tập sinh, ORLab là một trong các trung tâm ... 
Chi tiết

Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo - AILab

9/5/2020 213 lượt xem
Trải qua hàng ngàn năm, việc thu thập dữ liệu các hiện tượng tự nhiên và xã hội đã được xem nền móng cho cuộc cách mạng nhận thức của con người. Việc lưu trữ và phổ biến dữ liệu ... 
Chi tiết

Phòng thí nghiệm Các hệ thống IoT thông minh - SIoTLab

8/5/2020 159 lượt xem
Phòng thí nghiệm Smart IoT tập trung nghiên cứu ứng dụng phát triển các giải pháp điều khiển và truyền thông trong các hệ thống mạng với sự đa dạng của các loại công nghệ kết nối, các loại thiết ... 
Chi tiết

Môi trường nuôi dưỡng và phát huy niềm đam mê khoa học

21/2/2019 419 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa tin rằng đam mê khoa học cần phải được nuôi dưỡng và phát huy. Chính vì lẽ đó, ngay từ năm đầu tiên, sinh viên đã có cơ hội tham gia dự án nghiên cứu cùng ... 
Chi tiết

Môi trường nuôi dưỡng và phát huy niềm đam mê khoa học

21/2/2019 419 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa tin rằng đam mê khoa học cần phải được nuôi dưỡng và phát huy. Chính vì lẽ đó, ngay từ năm đầu tiên, sinh viên đã có cơ hội tham gia dự án nghiên cứu cùng ... 
Chi tiết