KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN -  TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

Tòa nhà A6, Đường Tố Hữu, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội
ĐT: 024.66569.110 | Hotline: 094.651.1010 Email: info@phenikaa-uni.edu.vn

 

 

Thông tin liên hệ

Họ và tên:  
Địa chỉ:
Email:  
Điện thoại:
Tiêu đề:  
Yêu cầu: