Đăng ký trải nghiệm các chương trình học của Khoa CNTT

11/7/2019 1088 lượt xem
Đăng ký tham gia chương trình Một ngày là sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH PHENIKAA để có thể tìm hiểu được về các ngành học tại Khoa Công nghệ thông tin của Trường ĐH PHENIKAA.  

Tuyển sinh hệ đại học ngành Công nghệ thông tin năm 2020

22/2/2019 589 lượt xem
Thông tin mới nhất về tuyển sinh hệ đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin năm 2020  

Tuyển sinh đại học chương trình Việt Nhật năm 2020

22/2/2019 586 lượt xem
Thông tin mới nhất về chương trình đào tạo Công nghệ thông tin Việt - Nhật năm 2020  

Chương trình Công nghệ thông tin

22/2/2019 367 lượt xem
Thông tin mới nhất về tuyển sinh đại học ngành Công nghệ thông tin  

Chương trình Công nghệ thông tin Việt Nhật

13/2/2019 245 lượt xem
Thông tin mới nhất về chương trình ngành Công nghệ thông tin Việt Nhật