Thông báo tuyển dụng giảng viên

6/5/2020 361 lượt xem
Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Phenikaa có nhu cầu tuyển dụng 05 giảng viên.  

Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin năm 2020

13/2/2019 398 lượt xem
Tuyển sinh hệ đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin năm 2020