Môi trường nuôi dưỡng và phát huy niềm đam mê khoa học

21/2/2019 295 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa tin rằng đam mê khoa học cần phải được nuôi dưỡng và phát huy. Chính vì lẽ đó, ngay từ năm đầu tiên, sinh viên đã có cơ hội tham gia dự án nghiên cứu cùng ...