Phòng trưng bày văn hóa Nhật Bản

21/2/2019 553 lượt xem
Phòng có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động học tập tiếng Nhật, giao lưu văn hóa Việt Nhật  

Phòng máy tính thực hành

21/2/2019 435 lượt xem
Phòng máy tính thực hành