Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính

7/26/2019 8:54 AM

Ngày 26/07/2018, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Phenikaa đã tiến hành tổ chức Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho các sinh viên K9 Đại học chính quy ngành Khoa học máy tính.

Trong số các đồ án tốt nghiệp năm nay, nhiều đồ án được đánh giá khá hấp dẫn bởi tính thực tiễn, có triển vọng ứng dụng cao trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đặc biệt, gần 90% sinh viên bảo vệ tốt nghiệp lần này đều đã tìm được việc làm đúng với chuyên môn. Đây là một thế mạnh của Khoa CNTT khi đã tích cực cải tiến, đổi mới chương trình đào tạo, phù hợp với yêu cầu thực tế và định hướng doanh nghiệp. Chính vì vậy, sinh viên CNTT, Trường Đại học Phenikaa ra trường luôn được các công ty công nghệ thông tin chào đón.
Một số hình ảnh các sinh viên trong lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp: