Thông báo tuyển dụng giảng viên

5/6/2020 10:52 PM

 

 

Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Phenikaa có nhu cầu tuyển dụng 05 giảng viên với các yêu cầu và điều kiện làm việc được mô tả như sau:

1. Mô tả công việc

 • Giảng dạy các học phần thuộc các ngành/chuyên ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Kỹ thuật máy tính, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo hoặc các ngành gần khác thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin.

 • Đề xuất các nhiệm vụ khoa học và triển khai nghiên cứu tại Trường Đại học Phenikaa và các đối tác.

 • Làm việc lâu dài tại Trường.

2. Yêu cầu về năng lực, trình độ

 • Trình độ Thạc sĩ trở lên thuộc các ngành/chuyên ngành nêu trên hoặc các ngành/chuyên ngành gần;

  • Đối với Tiến sĩ, có khả năng triển khai nghiên cứu và công bố kết quả trên các tạp chí/hội thảo quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus hoặc/và khả năng chuyển giao công nghệ, thu hút hợp đồng công nghiệp, viết giải pháp hữu ích, bằng sáng chế;

  • Đối với Thạc sĩ, yêu cầu phải đăng ký làm nghiên cứu sinh ngay khi về trường (học bổng do trường Đại học Phenikaa cấp).

 • Tiếng Anh tốt để giao tiếp, giảng dạy, nghiên cứu và hợp tác quốc tế;

3. Quyền lợi

 • Được hưởng lương theo thỏa thuận, bảo đảm tính cạnh tranh và phù hợp với năng lực và kinh nghiệm;

 • Làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến;

 • Được hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước; các chế độ thưởng và phúc lợi khác theo quy định của Trường Đại học Phenikaa, cũng như của tập đoàn Phenikaa;

 • Đối với Tiến sĩ, được tạo điều kiện tối đa thành lập các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu xuất sắc, thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh; 

 • Đối với Thạc sĩ, được cấp học bổng học tiếp bậc Tiến sĩ, Postdoc trong các chương trình đào tạo của trường Phenikaa đã ký kết với các đối tác.

4. Hồ sơ dự tuyển

 • Đơn xin việc bằng tiếng Anh (Motivation letter);

 • Lý lịch khoa học bằng tiếng Anh (Curriculum vitae).

5. Nhận hồ sơ

Các ứng viên quan tâm xin mời gửi hồ sơ (bản in hoặc bản điện tử) đến:

PGS.TS. Ngô Hồng Sơn

Trưởng Khoa Công nghệ thông tin

Địa chỉ: Phòng 604, Tòa nhà A6, Trường Đại học Phenikaa

Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Email: son.ngohong@phenikaa-uni.edu.vn

Thời gian nhận hồ sơ: Đến khi các vị trí được tuyển dụng

Một số thông tin thêm về trường đại học Phenikaa:

1. https://vnexpress.net/truong-dai-hoc-phenikaa-ra-mat-cac-nhom-nghien-cuu-manh-3923390.html

2. https://tiasang.com.vn/-quan-ly-khoa-hoc/Hat-nhan-dau-tien-cua-he-sinh-thai-dao-tao--nghien-cuu--khoi-nghiep-cua-dai-hoc-Phenikaa-8-nhom-nghien-cuu-manh-16366

3. https://vnexpress.net/them-doanh-nghiep-dau-tu-quy-nghin-ty-cho-hoat-dong-nghien-cuu-4018149.html