Danh sách đề tài Quỹ Nafosted

2/13/2019 10:37 AM

Danh sách đề tài Nafosted của chủ nhiệm đề tài là giảng viên khoa CNTT:

4. Quản lý tối ưu nguồn tài nguyên cho hệ thống học liên kết. CNĐT: TS. Nguyễn Công Lượng. Thời gian thực hiện: 24 tháng (2020-2022).

3. Nghiên cứu và phát triển các kĩ thuật mã hóa mạng để nâng cao hiệu suất phổ và độ tin cậy cho mạng thông tin quang lõi. CNĐT: TS. Đào Thanh Hải. Thời gian thực hiện: 2018-2020

2. Nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật giải bài toán hoạch định tuyến xe và các biến thể mới. CNĐT: TS. Hà Minh Hoàng. Thời gian thực hiện: 2017-2019.

1. Phân chia tài nguyên: Độ phức tạp và thuật toán xấp xỉ. CNĐT: TS. Nguyễn Trung Thành. Thời gian thực hiện (2015-2017).

 

 

CHUYÊN MỤC