Đăng ký trải nghiệm các chương trình học của Khoa

11/7/2019 481 lượt xem
Đăng ký tham gia chương trình Một ngày là sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH PHENIKAA để có thể tìm hiểu được về các ngành học tại Khoa Công nghệ thông tin của Trường ĐH PHENIKAA.  

Tuyển sinh hệ đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin năm 2019

22/2/2019 134 lượt xem
Thông tin mới nhất về tuyển sinh hệ đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin  

Tuyển sinh đại học chương trình Việt Nhật

22/2/2019 267 lượt xem
Thông tin mới nhất về chương trình đào tạo Công nghệ thông tin Việt - Nhật năm 2019  

Ngành Công nghệ thông tin

22/2/2019 156 lượt xem
Thông tin mới nhất về tuyển sinh đại học ngành Công nghệ thông tin  

Ngành Khoa học máy tính

22/2/2019 115 lượt xem
 

Tuyển sinh Sau đại học

13/2/2019 94 lượt xem