Smart IoT System Lab

21/2/2019 195 lượt xem
Phòng thí nghiệm Hệ thống IoT thông minh  

Artificial Intelligence Lab

21/2/2019 165 lượt xem
Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo  

Big Data Lab

21/2/2019 144 lượt xem
Phòng thí nghiệm Dữ liệu lớn