Đại học Phenikaa đồng tổ chức hội nghị quốc tế về vật lý ứng dụng

21/2/2019 127 lượt xem
Từ ngày 13 – 16/1/2019, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa; Trường Đại học Phenikaa phối hợp với Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam và Hội Vật lý Hàn Quốc tổ chức hội nghị chuyên ... 

Bài báo

21/2/2019 118 lượt xem
 

Môi trường nuôi dưỡng và phát huy niềm đam mê khoa học

21/2/2019 124 lượt xem
Lĩnh vực nghiên cứu  

Danh mục các đề tài NCKH 1

13/2/2019 104 lượt xem
Danh mục các đề tài NCKH 1