Smart IoT System Lab
Phòng thí nghiệm Hệ thống IoT thông minh  
Artificial Intelligence Lab
Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo  
Big Data Lab
Phòng thí nghiệm Dữ liệu lớn